For Disabled
לסגירת תצוגה נגישה
Lily
 

איך משתתפים?

קנו אריזת לילי עם מדבקת המבצע.

פתחתם את האריזה ומצאתם גליל זהב? זכיתם ב-100,000 ₪!

לא מצאתם? הזינו את הקוד שעל המדבקה ואת מספר החשבונית ובדקו האם זכיתם באחד מאלפי הפרסים הנוספים!

שימו לב, רק מוצרים עם מדבקת גליל הזהב משתתפים במבצע

מדבקת המבצע לצפיה במדבקת המבצע

מוצרים משתתפים

 • לילי Triple Comfort
  לבן 32 גלילים
  7290000186535
 • לילי Triple Comfort
  ורוד 32 גלילים
  7290000187952
 • לילי Pastel
  32 גלילים
  7290000187938
 • לילי Pure
  32 גלילים
  7290000187921
 • לילי Pure
  40 גלילים
  7290000187853
 • לילי Pure
  48 גלילים
  7290000187709
 • לילי Pure
  16 גלילים כפולים
  7290016114300
*תוקף מבצע גליל הזהב: 5.2.17-5.3.17. הצגת האריזה עם מדבקת המבצע, הקוד וחשבונית הקנייה המקורית – הינם תנאי לקבלת הפרס.בכל אריזה עשוי להיות גליל אחד בשווי 100,000 ₪. ההשתתפות בהגרלה והמוצרים המקנים זכות להשתתפות בהגרלה, הם בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות תקנון המבצע המפורסם באתר הפעילות. במבצע משתתפים רק המוצרים הבאים, שעל אריזתם נמצאת מדבקת הפעילות: 7290000186535 , 7290000187952 , 7290016114300 , 7290000187938 ,7290000187709 ,7290000187921 ,7290000187853. המבצע וההגרלה נערכים בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית ובהתאם לתקנון המבצע הנמצא במשרדי קימברלי קלארק ישראל בע"מ ובמשרדו של המפקח עו”ד משה בן-דת, בו ניתן לקבל עותק מתכנית ההגרלה.